SERVICE DETALJER

Uanset hvilke maskiner eller anlæg din virksomhed benytter, er slidtage en uundgåelig faktor. Et regulært service er med til opretteholde et stabilt produktionsniveau og reducere ikke planlagte stop. Gældende for produktionsvirksomheder handler det om stabilt output. Et uventet stop et sted laver ofte en dominoeffekt gennem resten af produktionen og kan have høje omkostninger.
Et service samarbejde med Technix sikrer dig som kunde at jeres anlæg køre så glidende som muligt og uden daglige gener for produktionen. Vi kan udarbejde en vedligeholdelsesplan for din maskine eller anlæg og planlægger i samarbejde med kunden planlagte servicebesøg.
Afhængig af miljø, belastning og antal kørte timer kan serviceeftersyn variere i tid og antal årlige besøg. Har du forespørgsler i henhold til servicekontrakter er du velkommen til at sende din henvendelse til kontakt@technix.dk.

OVERSIGT

  • Vi tilbyder serviceaftaler på industrirobotter, specialmaskiner og alle typer produtionslinjer. Vi anbefaler at man minimum får lavet et 12 måneders eftersyn. I modtager i den forbindelse et servicemærkat og en tilsendt servicerapport.
  • Vi tilbyder sagkyndigt sikkerhedstjek på jeres maskiner, robotanlæg og udstyr med bevægelige dele. Ligeledes anbefaler vi et 12 måneders sikkerhedseftersyn. I modtager i den forbindelse et kontrolmærkat og et fyldstgørende sikkerhedsskema.
  • Serviceaftaler på | KUKA | MOTOMAN | UR | robotter. Vi anbefaler et sagkyndigt sikkerhedstjek i forbindelse med robotservice.
  • Vores serviceaftaler har ingen binding og kan opsiges til hver en tid.