SERVICE DETALJER

Vi kan nu som noget nyt tilbyde vores kunder sagkyndige eftersyn på alt fra tekniske hjælpemidler til komplette robotceller og programmerbare maskiner.
Uanset hvilke af overstående kategorier jeres operatører til dagligt arbejder med, er det et fornuftigt valg at få kontrolleret det med et årligt eftersyn. Sikkerheden på arbejdspladsen et sted man ikke skal gå på kompromis og mangel på samme kan både have fatale og økonomiske konsekvenser. Vi er godkendt sagkyndige indenfor tekniske hjælpemidler og dækker hele spektret.
Ligeledes kan vi godkende og idriftsætte nye maskiner med det påkrævede dokumentation som loven kræver. Skal der laves maskinelle ændringer på et eksisterende anlæg kan vi også være behjælpelige og sørger for at formaliteterne er i orden.

 

 

OVERSIGT

 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om
  anvendelse af tekniske hjælpemidler, § 2.:
  Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne
  bekendtgørelse:
  1) Maskiner, beholdere, apparater,
  redskaber og enhver anden lignende
  indretning, der
  a) anvendes ved forarbejdningen af et
  produkt,
  b) anvendes til frembringelsen af et
  arbejdsresultet, herunder til transport
  og opbevaring, eller
  c) tjener til udførelsen af en teknisk
  proces og dele til sådanne indretninger,
  præfabrikerede konstruktioner og enhver
  anden tilvirket genstand, der er beregnet
  til sammen med andre genstande at indgå
  i en færdig enhed.
 • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske
  hjælpemidler – Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1109 af 15. december 1992 med senere ændringer
 • Bekendtgørelse om indretning af tekniske
  hjælpemidler – Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
  693 af 10. juni 2013
 •  Bekendtgørelse om indretning af tekniske
  hjælpemidler – Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
  612 af 25. juni 2008